DISANGUAN

Cinta yang tulus, sebagaimana ibadah, harusnya kau tumbuhkan dalam kerahasiaan –yang boleh tahu cuma kalian, tak perlu dimaklumatkan kepada khalayak yang haus tontonan. Mengumbar cinta,